قوانین موفقیت

به نام خدای مهربان و بی همتا

با سلام امروز اول هفته میباشد و با تمام انرژی آماده ی کار میباشم در تمام کارها خواهم توانست موفق باشم

پشرفت سریع و دست یابی به اهداف با شناخت

قانون علت و معلول

هر چیزی به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی هست، و برای هر معلولی، علت یا علتهای بخصوصی وجود دارد چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد

در زندگی هر کاری را که بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آنکه :

1 تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید.

2 همان کاری را بکنید که کسانی که در این راه موفق شده اند انجام داده اند

قانون ذهن

 همه ی علت و معلول ها ذهنی هستند . افکار شما تبدیل به واقعیت میشوند . افکار شما آفریننده اند . شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره ی آن بیشتر فکر می کنید

همیشه درباره ی چیزهایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر کردن درباره ی چیزهای که خواستار آن نیستید اجتناب کنید

قانون عینیت یافتن ذهنتان

دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه ی خود را در درون خود خلق کنید.

زندگی ایده ال خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیا پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.

قانون رابطه ی مستتقیم

زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه ی مستقیم وجود دارد.

/ 0 نظر / 17 بازدید