باران

برای آمدنت همه دست به دعا هستیم . لطفا ببار که تنها با آمدن تو حس زندگی زنده میشود...    ببار

/ 1 نظر / 9 بازدید
نااازی

دلم بارون میخاد اما داره برف میاد