/ 5 نظر / 15 بازدید
پریسا

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن

ملیحه

از خویشتن خویش رها بود دلش با حضرت عشق آشنا بود دلش در سینۀ چون آینۀ روشن او گل عنچۀ گلشن خدا بود دلش (سرودۀ احد ده بزرگی)

nazanin880

نه بابا.ولی همچین مکانی واقعا وجودداره عایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

nazanin880

اوههههههههه.....اونوق میشه دقیق بگی کجاس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

nazanin880

بعععععععععله.پس خدمت میرسیم[چشمک]